2020 Monterrey, Mexico (Thanksgiving family trip) - November

November 22, 2020 to November 28, 2020
Monterrey, Mexico